9-р сарын 2.2019 онд бид CE гэрчилгээ авсан.

9-р сарын 2.2019 онд бид CE гэрчилгээ авсан. Холбогдох бараа бол EN681-1 1996 тодорхойлолтоор уян хатан өргөтгөсөн галт уулын резинэн үе, EPDM материал юм.

Тайлан дугаар: HST-JNLR2119062045

Нарийвчилсан бүтээн байгуулалтууд нь дараахь байдалтай байна.

Нэг нуман хаалганы фланцын хэлбэр нь нүүр / хавтгай нүүрний резинэн үетэй

Давхар нуман хаалганы фланц хэлбэртэй нүүр / хавтгай нүүрний резинэн үетэй

Гурвалсан нуман фланцын хэлбэр нь нүүр / хавтгай нүүрний резинэн үетэй

Дөрвөн талт нуман хаалганы хэлбэртэй нүүрний хэлбэртэй / хавтгай нүүрний резинэн үетэй

Хос бөөрөнхий холбосон холболтын төрөл


Хугацаа: 03-р сарын 03-2019-ний хооронд