2019 оны 6-р сарын 14-ний өдөр бид Wras сертификаттай боллоо.

Ундны ус нь хүний ​​эрүүл мэндэд маш чухал юм. Усны бохирдол нь хүний ​​биед сөргөөр нөлөөлж буй гол хүчин зүйл юм. Ундны усны чанарыг сайжруулах нь нэн чухал бөгөөд хамгийн чухал зүйл юм. Ихэвчлэн ундны усыг сайжруулах арга хэмжээг дараахь байдлаар хийдэг.
Усны эх үүсвэрийг хамгаалах
Ундны цэвэршүүлэлтийг хянах, хянах
Удирдлага
Ундны усны дамжуулах явцыг хянах

Уян хатан резинэн үе нь бүх дамжуулах хоолойн системийн нэг хэсэг бөгөөд ундны усны баталгааг чанд мөрддөг. Шалгалтад усны бичил биет, нийгмийн эрүүл мэндэд санаа зовниж болох хандмал бодис орно.

2019 оны 6-р сарын 14-ний өдөр бид Wras сертификаттай боллоо.

Wras гэрчилгээг доороос үзнэ үү.


Бичлэгийн цаг: Зургадугаар сар-15-2019