• A-5 ~Threaded Union

    A-5 ~ Урагдсан холбоо

    Урсгалтай холболтыг ашигладаг. Эдийн засгийн урсгалтай хоолойн холболт шаардлагатай үед холболтын гадаргууг халуун цайрдсан болон цахилгаан бэхэлгээний аль алинд нь ашиглах боломжтой. Хоёр төгсгөл нь эмэгтэй утас BS эсвэл ANSI бүхий уян хатан төмөр холболтыг хангаж өгдөг.