АЖИЛЛАГАА

Цахилгаан станц

Бохир ус цэвэрлэх

Галын хамгаалалт

Насосны станц

Нефтийн

Hvac систем