• A-4 ~Spool Type Rubber Expansion Joint

    A-4 ~ дамар хэлбэрийн резинэн өргөтгөл

    Дамар хэлбэрийн резинэн үе нь хэвний хэлбэртэй, биеийн хүзүүнд бэхэлсэн төмөр хүзүүвчтэй байдаг. ST stype нь салангид фланцыг дэмжих гэрлийн бөгж ашигладаг. STF нь нуман хаалгаар дүүрсэн бөгөөд ST-ийн зөвшөөрөгдсөн хөдөлгөөнүүдийн 50% нь хөндий нуман хаалганаас хавар 4 дахин их байдаг.