• A-3 ~Wide Arch Rubber Expansion Joint

    А-3 ~ Өргөн хүрээтэй резинэн тэлэлтийн хамтарсан

    Өргөн нуман хаалганы систем нь салангид фланцтай, биеийн хүзүүнд төмөр арматургүй хэвний өргөтгөлийн үе юм. Өргөн нуман хаалга нь илүү их хөдөлгөөн хийх, дамарны хэлбэртэй харьцуулахад хавар бага байдаг. WA ба WAF нь эдийн засгийн өргөн нуман хаалга резинэн тэлэлтийн үений хувьд ашиглагддаг. WAF нь нуман хаалгаар дүүргэгдсэн бөгөөд WA-ийн зөвшөөрөгдсөн хөдөлгөөний 50% -ийг эзэлдэг боловч өргөн нуман хаалганаас 4 дахин их байдаг.